!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
 
Szukaj
  • Mateusz Majchrzak

Pomiary Ochronne instalacji elektrycznych

O tym, jak i kiedy dokonywać przeglądów, szczegółowo informują nas przepisy. Stan instalacji elektrycznej powinien być zweryfikowany przede wszystkim przed przekazaniem budynku do eksploatacji, co reguluje norma PN-EN 60304-6-61. Kolejne terminy, które należy wpisać do kalendarza, zależą już od rodzaju obiektu. W przypadku budynku mieszkalnego kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznej konieczna jest raz na 5 lat – w jej trakcie sprawdza się instalacje elektryczną; podstawą prawną jest tu Prawo budowlane, Dz.U. Nr 89 z dn. 25 sierpnia 1994 r. Przegląd wykonywany jest również, gdy wystąpi sytuacja mogąca mieć wpływ na stan sieci i instalacji, takie jak wyładowania atmosferyczne, powódź czy czasowe oddziaływanie ognia i bardzo wysokich temperatur. W jaki sposób ustala się wskazaną częstotliwość badań okresowych? Terminy okresowego sprawdzania instalacji powinny wynikać z rodzaju instalacji, jej wyposażenia, działania oraz środowiska pracy, w tym również oddziaływania czynników atmosferycznych czy niskich i wysokich temperatur. Nawet co roku należy sprawdzać stan instalacji w miejscach pracy, pomieszczeniach, w których występuje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego, w przypadku obiektów komunalnych, terenów budowy oraz miejsc, w których używany jest sprzęt przenośny.

5 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Osuszacz absorpcyjny

Osuszacze adsorpcyjne - to grupa osuszaczy, w których poziom wilgotności powietrza jest niwelowany przez adhezję cząsteczek pary wodnej oraz wody do powierzchni ciała stałego - adsorbera. 5 istotnyc

OSUSZACZE ZIEMBNICZE

Warto wiedzieć, czym jest osuszacz ziebniczy powietrza do kompresora. Stanowi on maszynę, której zadaniem jest efektywne zmniejszenie wilgotności przepływającego przez nią sprężonego powietrza. Proc

Przegląd sprężarek śrubowych

Do bezawaryjnej pracy sprężarek śrubowych wymagane są okresowe przeglądy. Przegląd sprężarki powinna wykonywać wyspecjalizowana firma. Serwis sprężarek śrubowych bez względu na ich rodzaj podlega p